بسم الله الرحمن الرحيم

کتاب توحید علمی و عینی / قسمت چهاردهم / پوچ نبودن عالم، وجود و ماهیت، مخلوقیت صفات خدا، اسماء خدا، معنای الله اکبر

موقع علوم و معارف الإسلام الحاوي علي مجموعة تاليفات سماحة العلامة آية الله الحاج السيد محمد حسين الحسيني الطهراني قدس‌سره

 

 

الصفحة الاولي للموقع فهرس الكتب الفهرس الموضوعي الفحص

صفحه قبل

تذييل‌ هفتم‌ بر مكتوب‌ هفتم‌ حضرت‌ شيخ‌ رضوان‌ الله‌ عليه‌

 بسم‌ الله‌ الرّحمن‌ الرّحيم‌

 وصلّي‌ الله‌ علي‌ محمّد و آله‌ الطّاهرين‌

 و لعنة‌ الله‌ علي‌ أعدائهم‌ أجمعين‌ من‌ الان‌ إلي‌ يوم‌ الدّين‌

 مباحثات‌ در توحيد وجود و صرافت‌ و بساطت‌ آن‌ من‌ جميع‌ الوجوه‌، در ميان‌ اين‌ دو عالِم‌ بزرگوار، به‌ طول‌ أنجاميد. نه‌ شيخ‌ مي‌خواهد از أصالتي‌ را كه‌ براي‌ موجودات‌ متعيّنه‌ قائل‌ است‌، دست‌ بردارد؛ و نه‌ سيّد مي‌خواهد از وحدت‌ حقّة‌ حقيقيّة‌ ذات‌ أقدس‌ حقّ متعال‌ صرف‌ نظر نمايد؛ و به‌ گونه‌اي‌ آن‌ وجود را محدود بنمايد؛ ـ گر چه‌ به‌ حدود عدميّه‌ و نواقص‌ باشد كه‌ مرجعشان‌ به‌ سلب‌ سلب‌ است‌ ـ.

 در اين‌ مكتوب‌ مي‌بينيم‌ كه‌: مرحوم‌ شيخ‌، بدون‌ ارائة‌ مطلب‌ تازه‌اي‌ باز مطالب‌ مورد بحث‌ را تكرار و إعاده‌ نموده‌ است‌. فلهذا سيّد هم‌ در پاسخ‌ اين‌ مكتوب‌ صريحاً إعلام‌ به‌ قصور إدراك‌ وي‌ از اين‌ معاني‌ راقيه‌ مي‌نمايد، و محترمانه‌ به‌ مطلب‌ خاتم‌ مي‌دهد.

 البته‌ معلوم‌ است‌ كه‌: مبناي‌ اين‌ مباحثات‌ در اوّل‌ وَهْلَه‌ راجع‌ به‌ عينيّت‌ صفات‌ ذات‌ حقّ تعالي‌، و زائد بودن‌ صفات‌ بوده‌ است‌؛ و رفته‌ رفته‌ مطلب‌ در ظمن‌ اين‌ بحوث‌ گسترش‌ يافته‌؛ و به‌ وحدت‌ حقّة‌ حقيقيّة‌ الهيّه‌ كه‌ وحدت‌ بالصّرافَه‌ است‌، و تمام‌ موجودات‌ در آن‌ فاني‌ و محو هستند، و يا به‌ عدم‌ اين‌ گونه‌ وحدت‌ كه‌ مستلزم‌ أصالتي‌ براي‌ موجودات‌ إمكانيّه‌ در وجود مي‌باشد، منتهي‌ گرديده‌ است‌.

 و ما به‌ حول‌ و قوّة‌ خداي‌ تعالي‌ در اين‌ جا به‌ طور فشرده‌ و مختصر بحث‌ كوتاهي‌ در هر دو مسأله‌ مي‌نمائيم‌؛ تا حقيقت‌ مطلب‌ به‌ طور واضح‌ و اشكار مبيّن‌ گردد. وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَهِ العليّ العَظِيم‌.

بازگشت به فهرست

غير از سوفسطائيّه‌، حكماي‌ عالَم‌، عالَم‌ را با واقعيت‌ مي‌نگرند

 سَوْفَسطائيه‌ مي‌گويند: اين‌ عالم‌ با تمام‌ سعه‌ و گسترش‌ خود، عالمي‌ است‌ پوچ‌ و بدون‌ واقعيّت‌؛ عالمي‌ است‌ پنداري‌ و خيالي‌ كه‌ در آن‌ آنچه‌ را در بدوِ نظر به‌ اصالت‌ مي‌نگريم‌، در حقيقت‌ جز أمر موهوم‌ چيزي‌ نيست‌.

 حكماء مي‌گويند: اين‌ عالم‌ داراي‌ واقعيّت‌ و أصالت‌ است‌؛ و در آن‌ حقايق‌ ثابته‌، و اُمور واقعيّه‌اي‌ كه‌ متن‌ خارج‌ را تشكيل‌ مي‌دهند، وجود دارد. و بدون‌ شكّ، لفظِ واقع‌، و حقيقت‌، و اصيل‌، و ما في‌ الواقع‌، و وجود، و ما في‌ الوجود، و منشأ آثار، و غيرها، همگي‌ حكايت‌ از آن‌ واقعيّت‌ مي‌نمايند؛ و همين‌ قدر كفايت‌ مي‌كند كه‌ در برابر سوفسطائيّه‌ بايستيم‌؛ و در قبال‌ پنداري‌ و موهوي‌ پنداشتن‌ آن‌ عالم‌ خارج‌ را، ما اثبات‌ حقائق‌، و اُمور اصيل‌ و واقع‌ را بنمائيم‌.

بازگشت به فهرست

واقعيّات‌ جهانِ هستي‌، مركب اند از وجود و ماهيّت‌

 آنگاه‌ چون‌ ما دقّت‌ و تأمّلي‌ تامّ و تمام‌ در موجودات‌ خارجيّه‌ مي‌كنيم‌، آنها را حاوي‌ دو جهت‌ و دو حيثيّت‌ مي‌يابيم‌: أوّل‌: وجود و دوّم‌: ماهِيَّت‌.

 مثلاً چون‌ نظر به‌ يك‌ انسان‌ خارجي‌ بنمائيم‌، او را داراي‌ هويّت‌ و خصوصيّتي‌ مي‌يابيم‌ كه‌ با آن‌ انسان‌ شده‌ است‌؛ و همان‌ موجبِ فرق‌ و جدائي‌ او از ساير حيوانات‌ و جمادات‌ و نباتات‌ گرديده‌ است‌. اين‌ جهت‌ و خصوصيّت‌ را ماهيّت‌ انسان‌ مي‌ناميم‌. و همچنين‌ او را داراي‌ خصوصيّتي‌ مي‌يابيم‌ كه‌ با آن‌ جهت‌ و حيثيّت‌ موجود شده‌ است‌؛ و او را از انسان‌ معدوم‌ جدا مي‌سازد. اين‌ جهت‌ و خصوصيّت‌ را وجود نام‌ مي‌نهيم‌؛ و مي‌بينيم‌ كه‌: آثار مترتبّة‌ بر انسان‌ در خارج‌ از اين‌ جهت‌ و حيثيّت‌ وجودي‌ حاصل‌ مي‌شود.

بازگشت به فهرست

اصالت‌ از وجود است‌؛ و وجود واحد است‌ بالوحدة‌ الحقّة‌ الحقيقيّة‌

 آنگاه‌ چون‌ مي‌بينيم‌ كه‌: اين‌ دو جهت‌ و حيثيّت‌، او را در خارج‌ متعدّد نكرد؛ و دو تا ننمود؛ و اين‌ انسان‌ مفروض‌ در خارج‌ بالوجدان‌ يكي‌ است‌، نه‌ دو تا، پس‌ ناچار أصيل‌ و واقع‌ در خارج‌ بايد يكي‌ باشد، نه‌ دو تا.

 در اين‌ جا بدون‌ شكّ بايد حكم‌ به‌ أصالت‌ يكي‌ از آنها، و به‌ اعتباريّت‌ ديگري‌ نمائيم‌.

 امّا از آنجائي‌ كه‌ اصالت‌ ماهيّت‌ در خارج‌ به‌ واسطة‌ وجود است‌، و بدون‌ وجود در خارج‌ باطل‌ است‌؛ فلهذا ماهيّت‌ در حدّ ذات‌ و هو هويّت‌ خود، و با قطع‌ نظر از غير خود، اصيل‌ نيست‌.

 بنابراين‌ وجود؛ أصالت‌ دارد؛ و بالعكس‌، غير او كه‌ ماهيّت‌ است‌ باطل‌ است‌. و كذلك‌ ماهيّت‌ محكوم‌ است‌ به‌ بطلان‌؛ و بالعكس‌، غير آن‌ كه‌ وجود است‌ داراي‌ اصالت‌ است‌.

 اينك‌ اگر ما يكي‌ از موجودات‌ را در نظر بگيريم‌، چون‌ آن‌ را حقيقت‌ اصيلي‌ دانسته‌ايم‌؛ در اين‌ صورت‌، اصيل‌ حتماً وجود او مي‌باشد؛ و غير وجود آن‌ باطل‌ است‌.

 پس‌ وجود آن‌، يعني‌ حقيقت‌ و حقاِّ وجود آن‌ ـ كه‌ حتّي‌ از اضافة‌ به‌ كلمة‌ آن‌ براي‌ تفهيم‌ استفاده‌ كرده‌ايم‌ صرف‌ نظر كنيم‌، و گرنه‌ اضافة‌ وجود به‌ ضمير «آن‌»، ايجاب‌ محدوديّت‌ به‌ ماهيّت‌ مي‌كند، و ارائة‌ تشخّص‌ و تحدّد آن‌ را به‌ ماهيّتِ باطل‌ مي‌دهد ـ اين‌ وجود حتماً صرف‌ خواهد بود. چون‌ بنا به‌ فرضِ ما، غيري‌ ندارد؛ و چيزي‌ با او درهم‌ آميخته‌ نشده‌، و دوّمي‌ و ديگري‌ ندارد. زيرا كه‌ دوّمي‌ و ثاني‌، يا خود اوست‌، و يا غير او.

 امّا غير او، از روي‌ معني‌ و اصالتي‌ كه‌ از وجود فهميده‌ايم‌، و براي‌ آن‌ اثبات‌ نموده‌ايم‌، باطل‌ خواهد بود. و عليهذا نمي‌شود دوّمي‌ خارج‌ از آن‌ باشد؛ فلا محاله‌ عين‌ اوست‌.

 فبناءً عليهذا، الوجود لا ثانِيَ له‌، و هُو الواحد بالوَحْدة‌ الحَقَّةِ الحقيقيّة‌ و هو صرفٌ. يعني‌ فرض‌ دوّمي‌ براي‌ آن‌ ممتنع‌ است‌؛ نه‌ آنكه‌ تنها تحقّق‌ وجود دوّمي‌ براي‌ آن‌ محال‌ باشد.[1]

 و اين‌ است‌ ماحصل‌ گفتار و مراد از مسألة‌ وحدت‌ حقيقيّة‌ وجود كه‌ عرفاء بالله‌ بر آن‌ اصرار دارند.

 و بر اساس‌ اين‌ برهان‌ كه‌ براي‌ وحدت‌ وجود، وحدت‌ حقّه‌ و صرفه‌، اقامه‌ شد، عند التأمّل‌ و الدِّقَّة‌، لازمه‌اش‌ إنكار وجود از ساير موجودات‌ نيست‌؛ و پيوستن‌ به‌ گروه‌ سوفسطائيه‌ را در پي‌ ندارد؛ و لزوم‌ اتّحاد و يا حُلُول‌ در بين‌ موجودات‌ نمي‌گردد.

 بلكه‌ أصالت‌ و توحيد در سراسر موجودات‌ بوجودها، لا بعناوينها و ماهيّاتها متحقّق‌ است‌؛ و آنچه‌ اعتباري‌ و باطل‌ است‌، انتساب‌ به‌ ماهيّات‌، و در حقيقت‌ نفس‌ ماهيّات‌ است‌.

 هر موجودي‌ از موجودات‌ ذاتاً و حقيقةً موجود است‌ به‌ واسطة‌ خود؛ ولي‌ اصل‌ وجود موجود است‌ بذاته‌. يعني‌ بدون‌ واسطة‌ وجود.

بازگشت به فهرست

حركت‌ كشتي‌، واسطة‌ در عروض‌ است‌ براي‌ حركت‌ سرنشنيان‌ آن‌، نه‌ واسطة‌ در ثبوت‌

 و بنابراين‌ نسبت‌ وجود براي‌ اصل‌ وجود، و براي‌ موجودات‌، همچون‌ نسبت‌ حركت‌ براي‌ كشتي‌ است‌، و حركت‌ براي‌ كسي‌ است‌ كه‌ در كشتي‌ نشسته‌ است‌. حركت‌ در هر دوي‌ از آنها مشهود است‌؛ و ليكن‌ براي‌ كشتي‌ حركت‌ ذاتي‌ است‌؛ و براي‌ شخص‌ نشستة‌ در آن‌ عرضي‌ است‌.

 كشتي‌ خودش‌ متحرّك‌ است‌ ذاتاً؛ و شخص‌ نشستة‌ در آن‌ متحرّك‌ است‌ بالعَرَض‌ و به‌ تبع‌ آن‌.

 و يا نسبت‌ وجود به‌ وجود، و به‌ موجودات‌، همچون‌ نسبت‌ روشنائي‌ چراغ‌ است‌ كه‌ حسّ انسان‌ در وهلة‌ اوّل‌، در بادي‌ نظر، آن‌ را به‌ شيشة‌ چراغ‌ نسبت‌ مي‌دهد؛ و بعد از تأمّل‌ و دقّت‌ مي‌يابد كه‌: آن‌ چيز نور دهنده‌ و روشن‌ كننده‌، شعله‌ است‌؛ و شيشه‌ پوششي‌ است‌ كه‌ روي‌ شعله‌ واقع‌ شده‌ است‌.

 و بنابراين‌ درخشش‌ اوّلاً و بالذّات‌ از آن‌ شعله‌ است‌ و ثانياً و بالعَرَض‌ از آنِ شيشه‌ و حُباب‌ است‌.

 اللَهُ نُورُ السَّمَواتِ وَ الاْرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي‌ زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيُّ.[2]

 مواد مُحْرِقه‌ و يا جريان‌ و وزش‌ باد كه‌ موجب‌ حركت‌ كشتي‌ مي‌شود، واسطة‌ ثبوت‌ است‌ براي‌ حركت‌ آن‌؛ و امّا خود حركتِ آن‌ واسطة‌ در عروض‌ است‌ براي‌ حركت‌ سرنشينان‌ آن‌. نفت‌ و روغن‌ و يا جريان‌ برق‌ واسطة‌ در ثبوتند براي‌ پيدايش‌ شعله‌ و درخشش‌ آن‌؛ و شعله‌ واسطة‌ در عروض‌ است‌ براي‌ روشني‌ شيشه‌ و حبابي‌ كه‌ بر روي‌ آن‌ قرار دارد. و بين‌ واسطة‌ در ثبوت‌ با واسطة‌ در عروض‌ تفاوت‌ بسيار است‌.

بازگشت به فهرست

حمل‌ لفظِ موجودٌ بر زيدٌ، وحدت‌ است‌، نه‌ اتّحاد

و روي‌ اين‌ بيان‌، مي‌دانيم‌ كه‌ مفاد حمل‌ وجود بر موجودات‌، غير از مفاد حمل‌ موجودات‌ بعضي‌ بر بعض‌ دگر است‌.

مثلاً اگر گفتيم‌: زَيْدٌ موجودٌ مفادش‌ وَحْدت‌ است‌؛ يعني‌ در اين‌ جا وجودي‌ است‌ كه‌ آن‌ براي‌ وجود بالذات‌ است‌؛ و براي‌ زيد، بالعرض‌. و امّا اگر گفتيم‌: زَيْد قائمٌ مفادش‌ اتّحاد است‌، يعني‌ وجود قائم‌ با وجود زيد در خارج‌ متّحد شده‌اند، و معلوم‌ است‌ كه‌: وحدت‌ غير از اتّحاد است‌.

و مي‌توان‌ گفت‌: در حمل‌ اوّل‌ يعني‌ زيد موجود، در حقيقت‌ جمع‌ بين‌ صفر با واحد است‌ (1+0) و در حمل‌ دوّم‌ يعني‌ زيد قائم‌، ضرب‌ واحد در واحد است‌ (1*1).

بازگشت به فهرست

آيات‌ قرآن‌، همة‌ مخلوقات‌ را مِلك‌ طِلق‌ خدا مي‌داند

 در قرآن‌ كريم‌ آيات‌ بسياري‌ داريم‌ كه‌ دلالت‌ دارند بر آنكه‌ آنچه‌ در آسمان‌ها و زمين‌ است‌ مِلْكِ خداست‌ مانند آية‌: أَلَمْ تَعْلَم‌ أَنَّ اللَهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَواتِ وَ الاْرْضِ وَ مَا لَكُمْ مِن‌ دُونِ اللَهِ مِن‌ وَلِيٍّ وَ لاَ نَصيرٍ.[3]

 و مانند آية‌: قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِيَ الْمُلْكَ مَن‌ تَشَاءُ وَ تَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَ تُعِزُّ مَن‌ تَشَاءُ وَ تُذِلُّ مَن‌ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخْيْرُ إِنَّكَ عَلَي‌ كُلِّ شَي‌ءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ الَّيْلَ فِي‌ النَّهَارِ وَ تُولِجُ النَّهَارَ فِي‌ الَّيْلِ وَ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ تَرْزُقُ مَن‌ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. [4]

 و مانند آية‌: وَ تَبَارَكَ الَّذِي‌ لَهُ مُلْكُ السَّمَواتِ وَ الاْرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.[5]

 و مانند آية‌: وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي‌ لَم‌ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي‌ الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرهُ تَكبِيرًا.[6]

 و مانند آية‌: وَ لَهُ مَا سَكَنَ فِي‌ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.[7]

 و نظير اين‌ آيات‌ بسيار است‌ كه‌ با مضامين‌ مختلفي‌ انحصار مِلك‌ را به‌ خداوند مي‌دهند.

 و معلوم‌ است‌ كه‌ مفاد اين‌ مِلك‌، اين‌ مِلكيّت‌ اعتباري‌ موهوي‌ كه‌ در نزد مردم‌ متعارف‌ براي‌ جريان‌ اُمور دنيوي‌ اعتبار مي‌كنند، نمي‌باشد؛ بلكه‌ معناي‌ مِلكيّت‌ در اين‌ ايات‌، نسبت‌ حقيقيّه‌ است‌. و نسبت‌ حقيقيه‌ متحقّق‌ نمي‌شود، مگر آنكه‌ منسوب‌ نسبت‌ به‌ منسوبٍ وجوداً و ذاتاً قيام‌ داشته‌ باشد. و بنابراين‌ تمام‌ موجودات‌ در حاقٍ ذات‌ و اصل‌ وجودشان‌، قيام‌ به‌ حضرت‌ حقّ تعالي‌ دارند؛ گرچه‌ اين‌ نسبت‌ها و اعتبارات‌ براي‌ اكثر از مردم‌ پوشيده‌ است‌. وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَواتِ وَ الاْرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِينَ * مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ لَكِنَّ أكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ.[8]

بازگشت به فهرست

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّار

 و كسي‌ كه‌ در راه‌ خدا، و در صدد رجوع‌ به‌ خدا، و اشراف‌ بر عالم‌ قدسي‌ است‌؛ بالعيان‌ مشاهده‌ مي‌كند كه‌: اين‌ امِوري‌ كه‌ در بين‌ مردم‌ دنيا متعارف‌ است‌، از مقاصد دانيه‌، و آروزهاي‌ برآورده‌ نشدني‌ و بي‌ارزش‌، و رياست‌ و سلطنت‌ و تقدّم‌ و، تأخّر، و أنساب‌، و أحساب‌، و غيرها، همه‌ امور اعتباريّة‌ موهومه‌ و ملاعب‌ و ملاهي‌ است‌ كه‌ بشر خود را بدان‌ مشغول‌ كرده‌؛ و با اشتغال‌ بدانها از عالم‌ قدس‌ و حقيقت‌ محروم‌؛ و از اصالت‌ و ثبات‌ و عالم‌ بقاء دور انداخته‌ است‌؛ و به‌ واسطة‌ حجاب‌ از حقّ به‌ باطل‌ گرائيده‌ است‌؛ و چون‌ عمري‌ سپري‌ شود، و حقايق‌ مكشوف‌ گردد، معلوم‌ مي‌شود كه‌: به‌ أوهامي‌ مشغول‌ بوده‌؛ و حقايقِ اين‌ نسبت‌ و اضافات‌، أنحاء كيفيّت‌ قيام‌ ذوات‌ موجودات‌، به‌ حضرت‌ حقّ عزّ اسمه‌ بوده‌ است‌، كه‌ آن‌ قيام‌، قيام‌ حقيقي‌ و به‌ ذات‌ حقّ مرتبط‌ بوده‌ است‌. آنگاه‌ مشهود مي‌شود كه‌: لِمَنِ الْمُلْكُ اليَوْمَ لِلَّهِ الوَاحِدِ الْقَهَّارِ.[9]

 آن‌ وقت‌ براي‌ او معلوم‌ مي‌شود كه‌: عمري‌ را به‌ باطل‌ در نورديده‌، و با باطل‌ عشق‌ بازي‌ كرده‌؛ و خودش‌ كور بوده‌؛ و با زمرة‌ كوران‌ معاشقه‌ نموده‌ است‌. و غير از ذات‌ أقدس‌ حقّ و أسماء و صفات‌ او، در عالم‌ وجود، چيزي‌ نبود و أصالتي‌ نداشته‌؛ و پرده‌ و حجابِ دوبيني‌، ديدة‌ أحول‌ وي‌، او را از عالم‌ أنوار و قدس‌ منحرف‌ ساخته‌ است‌.

 امروز شاه‌ أنجمن‌ دلبران‌ يكي‌ است‌            دلبر اگر هزار بود دل‌ بر آن‌ يكي‌ است‌

 من‌ بهر آن‌ يكي‌، دو جهان‌ داده‌ام‌ بباد          عيبم‌ مكن‌ كه‌ حاصل‌ هر دو جهان‌ يكي‌ است‌

 سودائيان‌ عالم‌ پندار را بگو                        سرمايه‌ كم‌ كنند كه‌ سود و زيان‌ يكي‌ است‌

 خلقي‌ زبان‌ بدعوي‌ عشقش‌ گشاده‌اند        اي‌ من‌ فداي‌ آنكه‌ دلش‌ با زبان‌ يكي‌ است‌

 حافظ‌ بر آستانة‌ دولت‌ نهاده‌ سر                  دولت‌ در آن‌ سر است‌ كه‌ با آستان‌ يكي‌ است‌[10]

 در حقيقت‌ طلوع‌ وحدتِ ذات‌ أقدس‌ حقّ تعالي‌ در آنجا متحقّق‌ مي‌گردد. در اين‌ عالم‌، و در آن‌ عالم‌، در وحدت‌ او به‌ قدر ذرّه‌اي‌ تفاوت‌ نيست‌. اينجا واحد است‌ و لَهُ المُلك‌؛ و آنجا واحد است‌ و لَهُ المُلك‌.

 لَهُ الْحَمْدُ فِي‌ الاْولَي‌ وَ الآخِرَةِ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.[11]

بازگشت به فهرست

روايات‌ وارده‌، در وحدت‌ حقّة‌ حقيقيّة‌ الهيّه‌

 روايات‌ و أحاديثي‌ كه‌ از أئمّة‌ عليهم‌ السّلام‌ دربارة‌ وحدت‌ حقّة‌ حقيقيّه‌ و بالصّرافة‌ ذات‌ أقدس‌ حقّ تعالي‌ است‌، بسيار است‌. و ما برخي‌ از آنها را در تذييل‌ چهارم‌، بر مكتوب‌ چهارم‌ حضرت‌ شيخ‌ رحمة‌ الله‌ عليه‌، ذكر نموديم‌. و اينك‌ به‌ برخي‌ ديگر مختصراً اشاره‌اي‌ مي‌نمائيم‌:

 صدوق‌ مسنداً از فتح‌ بن‌ يزيد جُرجاني‌ روايت‌ كرده‌ است‌، كه‌ او گفت‌: من‌ براي‌ حضرت‌ أبوالحسن‌ الرِّضا عليه‌ السّلام‌ نامه‌اي‌ نوشتم‌؛ و در آن‌ از بعضي‌ از معاني‌ توحيد خواستار شدم‌. حضرت‌ در پاسخ‌ نامه‌اي‌ به‌ من‌ نوشتند كه‌: بِسْمِ اللَهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُلِلَّهِ المُلْهِمِ عِبَادَهُ الْحَمْدُ، تا مي‌رسد به‌ اين‌ فقره‌ كه‌: أَحَدٌ لاَ بِتأوِيلِ عَدَدٍ.[12]

 و نيز صدوق‌ مسنداً از فتح‌ بن‌ يزيد جرجاني‌ روايت‌ كرده‌ است‌: كه‌ او گفت‌: من‌ چون‌ از مكّه‌ بازگشتم‌؛ و به‌ خراسان‌ مراجعت‌ مي‌نمودم‌؛ در راه‌ به‌ حضرت‌ أبوالحسن‌ الرّضا عليه‌ السّلام‌ كه‌ به‌ سوي‌ عراق‌ مي‌رفت‌ برخوردك‌ ردم‌، فسمعتُهُ يقول‌: مَنِ اتَّقَي‌ اللهَ يُتَّقَي‌، وَ مَن‌ أَطَاعَ اللَهَ يُطَاعُ.

 تا بعد از مكالمه‌، وسلام‌، و شرح‌ مفصّلي‌ از آن‌ حضرت‌ دربارة‌ توحيد حضرت‌ حقّ جلّ و علا؛ فتح‌ مي‌گويد: قُلتُ: فاللهُ واحِدٌ و الاءنسانُ واحدٌ؛ فليس‌ قد تشابَهَتِ الوَحْدَانِيَةُ؟!

 فَقَالَ: أَحَلْتَ ثَبَّتَكَ اللهُ! إنَّمَا التَّشبيهُ فِي‌ الْمَعَاني‌. فَأمَّا في‌ الاسْماءِ فَهِيَ واحِدَةٌ. وَ هِيز دَلاَلةٌ عَلَي‌ الْمُسَمَّي‌. وَ ذَلِكَ أَنَّ الاءنسَانَ وَ إنْ قيلَ وَاحِدٌ فَإنَّهُ يُخْبَرُ أنَّهُ جُثَّةٌ وَ لَيْسَ بِاثْنَيْنِ. وَ الاءنسَانُ نَفْسُهُ لَيْسَ بِواحدٍ؛ لانَّ أعْضَاءَهُ مُخْتَلِفَةٌ، وَ ألْوانَهُ مُخْتَلَفةٌ غَيرُ وَاحِدَةٍ. وَ هُوَ أجْزَاءٌ مُجَزَّاةٌ لَيْسَ سَوَاءً، دَمُهُ غَيْرُ لَحْمِهِ؛ وَ لَحْمُهُ غيرُ دمه‌؛ وَ عَصَبُه‌ غيرُ عُرُوقِهِ؛ وَ شَعْرُه‌ غَيْرُ بَشَرِهِ؛ وَ سَوَادُهُ غَيرُ بَيَاضِهِ؛ وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ الْخَلْقِ.

 فَالاءنسَانُ وَاحِدٌ فِي‌ الاشمِ؛ لاَ وَاحِدٌ فِي‌ الْمَعْنَي‌. وَاللهُ جَلَّ جَلاَلُهُ واحِدٌ لاَ وَاحِدٌ غَيْرُهُ، وَ لاَ اخْتِلاَفٌ فِيهِ، وَ لاَ تَفاوُتٌ، وَ لاَ زِيادَةٌ وَ لاَ  نُقصَانٌ ـ الحديث‌.[13]

 و نيز صدوق‌ مسنداً از حضرت‌ حسين‌ بن‌ علي‌ سيّد الشّهداء عليه‌ السّلام‌ از أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ روايت‌ مي‌كند كه‌: خطب‌ عليه‌ السّلام‌ في‌ مسجد الكوفة‌ فقال‌:

 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذي‌ لا مِن‌ شَي‌ءٍ كَانَ، وَ لا مِنْ شَي‌ءٍ كَوَّنَ ما قد كان‌، مُسْتَشْهِدٌ بِحدوث‌ الاشياء علي‌ أزلِيَّتِهِ، و بما وَسَمَهَا من‌ العَجْزِ علي‌ قُدرتِهِ، و بما اضْطَرَّها إليه‌ من‌ الفناء علي‌ دَوَامِهِ تا مي‌رسد به‌ اينجا كه‌ مي‌گويد:

 واحدٌ لا من‌ عددٍ؛ و دائمٌ لا بأمَدٍ؛ و قائمٌ لا بِعَمَدٍ.[14]

 و نيز صدوق‌ مسنداً از حضرت‌ ابي‌ جعفر محمّد بن‌ عليّ الباقر، عن‌ أبيه‌ عن‌ جدّه‌ عليهم‌ السّلام‌ روايت‌ كرده‌ است‌ كه‌: قال‌: قال‌ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّمم‌ في‌ خطبة‌ خطبها بعد موت‌ النبيّ صلّي‌ الله‌ عليه‌ السّمم‌ بسبعة‌ أيّام‌، و ذلك‌ حين‌ فرغ‌ من‌ جمع‌ القرآن‌؛ فقال‌:

 الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذي‌ أعجَزَ الاوْهَامَ أن‌ تَنالَ إلاَّ وُجُودَهُ؛ وَ حَجَبز العُقُولَ عَن‌ أنْ تَتَخَيَّلَ ذاتَه‌ فِي‌ امْتِناعِها مِنَ الشَّبَهِ والشَّكْلِ. بَلْ هُوَ الَّذي‌ لم‌ يتفاوت‌ في‌ ذاته‌، و لم‌ يَتَبَعَّضْ بِتَجْزِئَةِ الْعَدَدِ في‌ كماله‌؛ فارَق‌ الاشيَاءَ لاَ عَلَي‌ اخْتِلاَفِ الاماكِنِ؛ وَ تَمَكَّنَ منها لاَ عَلَي‌ المُمَازَجَةِ ـ الخطبة‌.[15]

 و نيز صدوق‌ مسنداً از أبي‌ المعْتَمر مُسْلِمِ بن‌ أوْس‌ روايت‌ كرده‌ است‌ كه‌ گفت‌: من‌ در مجلس‌ علي‌ عليه‌ السّلام‌ در مسجد كوفه‌ حاضر شدم‌، مردي‌ زرد چهره‌ كه‌ گويا از يهوديان‌ يمن‌ بود برخاست‌ و گفت‌:

 يَا أَميرَ المؤمنين‌! صِفْ لنا خَالِقَكَ وَانْعَتْه‌ لَنا كَأنَّا نَرَاهُ، وَ نَنْظُرُ إلَيهِ! فَسَّبَّحَ عَلي‌ عليه‌ السّلام‌ رَبَّه‌ و عظَّمه‌ عزَّوجلّ، و قال‌: الحمدُ لِلَّهِ الَّذي‌ هو أوَّلٌ بِلاَ بَدِيٌ مِمَّا؛ و لاَ بَاطِنٍ فِيمَا؛ و لاَ يَزَالُ مَهْمَا؛ وَ لا مُمَازِجٍ مَعَ مَا؛ و لاَ خِيَالٍ وَهْماً تا مي‌رسد به‌ اينجا كه‌

 مَن‌ لَم‌ يَحْلُل‌ في‌ الاشياء فَيُقال‌: هو فيها كائنٌ؛ و لم‌ يَنأ عنها فيقال‌: هو عنها بائنٌ اً و لم‌ يَخْلُ منها فيقال‌: أيْنَ؟ وَ لم‌ يَقْرُبو منها بالالتِزاقِ، و لم‌ يَبْعُد عنها بالافِتراقِ. بل‌ هو مع‌ الاشياء بلا كَيفِيَّةٍ، و هو أقربُ إلينا من‌ حَبْلِ الوَريد؛ و أبْعَدُ مِنَ الشَّبَهِ مِنْ كُلِّ بَعِيدٍ.[16]

 و نيز صدوق‌ مسنداً از نافع‌ بن‌ أزرق‌ از حضرت‌ سيّد الشهداء حسين‌ بن‌ عليّ عليهما السّلام‌ روايت‌ مي‌كند كه‌ به‌ او گفتند: يابن‌ الارزق‌! أصِفُ إلَهي‌ بِما وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، وَ أعَرِّفُه‌ بما عَرَّفَ به‌ نَفْسَه‌. لا يُدْرَكُ بِالحَواسِّ؛ و لا يُقاسُ بالنَّاسِ، فهو قريبٌ غيرُ مُلْتَصِقٍ، و بعيدٌ غيرُ مُتَّقَصٍّ؛ يُوَحَّدُ، و لا يُبَعَّضُ، معروفٌ بالآياتِ، موصوفٌ بالعلامات‌، لاَ إلَه‌ إلاَّ هُو الكبيرُ المتعالِ.[17]

 و نيز مسنداً از حضرت‌ إمام‌ محمّد باقر عليه‌ السّلام‌ در تفسير سوره‌ قل‌ هو الله‌ أحد روايت‌ كرده‌ است‌ كه‌:

 قال‌ الباقر عليه‌ السّلام‌: الاحَدُ الْفَردُ الْمُتَفَرِّدُ، و الاحد والواحد بمعنيً واحدٍ؛ و ه‌ المُتَفَرِّدُ الَّذي‌ لا نظيرَ له‌؛ و التَّوحيدُ الاءقرارُ بالْوَحْدَةُ هو الانفراد.

 و الواحدُ المتبائن‌ الَّذي‌ لا يَنْبَعِثُ مِنْ شَي‌ءٍ، و لا يَتَّحِدُ بِشَي‌ءٍ؛ و من‌ ثَمَّ قالوا: إنَّ بِنَاءَ العددِ من‌ الواحد؛ ليس‌ الواحدُ من‌ العَدَدِ؛ لانَّ العَدَ لا يقع‌ علي‌ الواحِدِ؛ بل‌ يقع‌ علي‌ الاثنينِ.

 فمعني‌ قوله‌: اللهُ أحَدٌ: المعبودُ الَّذي‌ يَألَهُ الْخَلْقُ عن‌ إدراكهِ، و الاءحاطَةِ بكيفيَّتِهِ؛ فَرْدٌ بِإلهيَّتِهِ؛، مُتَعَالٍ عن‌ صفاتِ خَلْقِهِ.[18]

 باري‌ اين‌ روايات‌ صراحت‌ دارد بر وحدت‌ بالصِّرافة‌ ذات‌ أقدس‌ حقّ تعالي‌، كه‌ از منبع‌ علوم‌ و سرچشمة‌ زلال‌ و صافيِ معدنِ حكمت‌ و ميراث‌ أهل‌ بيت‌ رسول‌ الله‌ صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌ صادر شده‌ است‌؛ اينها و نظاير اينها مانند قوله‌ عليه‌ السّلام‌: مَا رَأيتُ شيئاً، إلاّ و رأيتُ اللهَ قَبْلَه‌، و قوله‌ عليه‌ لاسّلام‌: داخلٌ في‌ الاشياء لا بالمُمَازَجَد، خارج‌ عن‌ الاشياء لا بالمُزَابِلَةِ.

 و أيضاً: ليس‌ في‌ الاشياء بِوالجٍ، و لا عنها بخارجٍ.

 و أيضاً: مع‌ كُلِّ شَي‌ءٍ لا بِمقَارِنَةٍ، و غيرُ كُلّ شَي‌ءٍ لا بِمُزَابِلَةٍ.

 و أيضاً: داخلٌ في‌ الاشياء لا كدخول‌ شَي‌ءٍ في‌ شي‌ءٍ، و خارجٌ عن‌ الاشياء لا كخروج‌ شي‌ءٍ عَنْ شَي‌ءٍ.

 و أيضاً: تَوْحيدُه‌ تَمْييزُهُ عن‌ خَلْقه‌؛ و حكم‌ التَّمييزِ بينُونَةُ صِفَةٍ لا بَيْنُونَةُ عُزْلَةٍ.[19]

 دلالت‌ دارند بر آنكه‌ وجود أقدس‌ حقّ متعال‌ صرف‌ الحقيقة‌ است‌؛ و لا يعزب‌ عن‌ وجوده‌ شي‌ء، زيرا كه‌ اگر با وجود او وجودي‌ فرض‌ شود؛ بر وجودش‌ عَدّ و شمارش‌ عارض‌ مي‌شود. و اين‌ يكي‌، و آن‌ ديگري‌ دوّمي‌ شود؛ و تبديل‌ به‌ وحدت‌ عددي‌ مي‌گردد. و بناءً عليهذا با وجود حقّ سبحانه‌ وجودي‌ را نمي‌توانيم‌ تصوّر كنيم‌ مگر آنكه‌ در ذات‌ خود به‌ وجود او قائم‌ باشد. و اين‌ همان‌ معناي‌ مِلكيّتي‌ است‌ كه‌ در قرآن‌ كريم‌ آمده‌ است‌.

بازگشت به فهرست

إنَّ الله‌ لم‌ يَزَل‌ بلا زمانٍ و لا مكانٍ، و الآن‌ كما كان‌

 همچنان‌ كه‌ در «توحيد» صدوق‌، از عليّ بن‌ أحمد بن‌ محمّد بن‌ عِمران‌ دَقَّاق‌، از محمّد بن‌ أبي‌ عبدالله‌ كوفي‌، از محمّد بن‌ إسمعيل‌ برمكي‌، از عليّ بن‌ عبّاس‌، از حَسَن‌ بن‌ راشد، از يعقوب‌ بن‌ جعفر جعفري‌، از حضرت‌ أبا ابراهيم‌ موسي‌ بن‌ جعفر عليهما السّلام‌ روايت‌ مي‌كند كه‌: إنَّه‌ قال‌: إنَّ الله‌ تَبارك‌ و تَعالي‌ كان‌ لَم‌ يَزل‌ بِلاَ زمانٍ و لا مكانٍ؛ و هو الآن‌ كَمَا كَانَ. لاَ يَخْلُو منه‌ مكانٌ و لا يُشْغَلُ به‌ مكانٌ، و لا يَحِلُّ في‌ مكانٍ.

 مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَي‌ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُم‌، وَ لاَ خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ، وَ أَدْنَي‌ مِن‌ ذَلِكَ وَ لاَ أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا.[20]

 لَيْسَ بَيْنَهُ و بين‌ خَلْقِه‌ حِجابٌ غيرُ خَلْقِهِ. احتَجَبَ بِغَيْرِ حجابِ مَحْجُوبٍ ، و اسْتَتَر بغير سِترٍ مَسْتُورٍ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ.[21]

 و بنابراين‌ سعه‌ و گسترش‌ وجود ذات‌ حقّ تعالي‌ به‌ قدري‌ است‌ كه‌ تمام‌ أشياء را فرا گرفته‌ است‌؛ و هيج‌ موجودي‌ از آن‌ خارج‌ نيست‌. و مراد از اينكه‌ خداوند در لا زمان‌ و لا مكان‌ يعني‌ قبل‌ از پيدايش‌ أشياء بوده‌ است‌؛ و الآن‌ هم‌ همين‌ طور است‌، اين‌ است‌ كه‌ وجود أزلي‌ و أبدي‌ و لا يتناهي‌ حضرتِ وي‌، از شمول‌ شي‌ء و چيزي‌ فروگذار ننموده‌ است‌؛ و همه‌ را شامل‌ شده‌ است‌. واين‌ است‌ معناي‌ بسيطُ الحقيقةِ كُلُّ الاشياء وَ لَيْسَ بِشَي‌ءٍ مِنْهَا.

 يعني‌ وجود اوست‌ كه‌ همه‌ را فرا گرفته‌ است‌؛ و وجودات‌ متعيّنة‌ إمانيّه‌، نسبت‌ وجود به‌ آنها به‌ واسطة‌ در عروض‌ است‌. و اين‌ همان‌ مَنشأيّت‌ و مصدريّت‌ و صَمَدِيَّتي‌ است‌ كه‌ مرحوم‌ سيّد از آن‌ تعبير فرموده‌ است‌.

بازگشت به فهرست

انّ الله‌ خِلْوٌ مِن‌ خلقه‌، و خَلقه‌ خِلْوٌ منه‌، خُلُوَّ حقيقي‌ نيست‌

 و از اين‌ جا به‌ دست‌ مي‌آوريم‌ كه‌: معناي‌ كلام‌ حضرت‌ أبا جعفر: محمّد الباقر عليه‌ السّلام‌ كه‌ فرموده‌اند:

 إنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي‌ خِلْوٌ مِنْ خَلْقِهِ؛ وَ خَلْقُهُ خِلْوٌ مِنهُ؛ وَ كُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ شَي‌ءٍ مَا خَلاَ اللهَ عَزَّ وَجلَّ، فهو مخلوقٌ لِلَّهِ؛ وَاللهُ تَعَالي‌ خَالِقُ كُلِّ شَي‌ءٍ.[22]

 درست‌ و صحيح‌ است‌؛ و معناي‌ خِلْو همان‌ معناي‌ وَ لَيْسَ بِشَي‌ءٍ مِنْهَا است‌. يعني‌ مُسَلَّماً خداوند با مخلوق‌، و موجود متعيّن‌، و ممكن‌، و فقير، و عاجز، و ضعيف‌، عينيّت‌ ندارد. ولي‌ معناي‌ خِلْوْ، خلو حقيقي‌ و بينونت‌ ذاتي‌ نيست‌؛ و چگونه‌ متصوّر است‌ كه‌ خدا از او جدا باشد؟ و او از خدا جدا باشد! اين‌ انعزال‌ خداست‌ از ربوبيّت‌ و اُلوهيّت‌ سُبْحَـ'نَهُ وَ تَعَالَي‌ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا.[23]

بازگشت به فهرست

انّ الله‌ شي‌ءٌ بحقيقة‌ الشّيئیّة‌، غير أنّه‌ لا جسمٌ و لا صورةٌ

 و حضرت‌ صادق‌ عليه‌ السّلام‌ به‌ خداوند إطلاق‌ شي‌ء نموده‌، و حقيقةً او را چيز دانسته‌اند. غاية‌ الامر نه‌ مانند ساير چيزها. چنانكه‌ صدوق‌ با سند خود از هِشام‌ بن‌ حَكَم‌ روايت‌ كرده‌ است‌ كه‌ حضرت‌ أبوعبدالله‌ عليه‌ السّلام‌ قال‌ للزَّنديقِ حين‌ سَأَلَه‌ مَا هُوَ؟

 قَالَ: هو شَي‌ءٌ بِخِلافٍ الاشياء. ارْجِع‌ بقَولي‌: «شَي‌ءٌ» إلي‌ إثباتِ مَعْنَيً؛ وَ أَنَّهُ شَي‌ءٌ بِحَقِيَةِ الشَّيْئَيَّةِ؛ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ جِسْمُ وَ لاَ صُورَةٌ.[24]

 همچنان‌ كه‌ أيضاً صدوق‌ با سند متّصل‌ خود، از محمّد بن‌ عيسي‌ بن‌ عُبَيْد روايت‌ كرده‌ است‌ كه‌ او گفت‌:

 قالَ لي‌ أبوالحَسنِ عليه‌ السّلام‌ مَا تَقُولُ إذَا قِيل‌ لَكَ: أخْبِرنِي‌ عَنِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، شَي‌ءٌ هُوَ أَمْ لاَ؟! قال‌: فقلتُ له‌: قد أثبَتَ اللهُ عَزَّوجَلَّ نَفْسَهُ شَيْئاً حيثُ يقول‌: «قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَهُ شَهِيدٌ بَيْنِي‌ وَ بَيْنَكُمْ».[25]

 فَأقول‌: إنَّهُ شَيْءٌ لا كالاشياء. إذ في‌ نَفْيِ الشَيْئيَّةِ عَنْهُ إبطالُهُ وَ نَفْيُهُ! قالَ لي‌: صدقتَ و أصَبْتَ! ثم‌ قال‌ لي‌ الرِّضا عليه‌ السّلام‌: لِلنَّاسِ في‌ التَّوحِيدِ ثلاثُه‌ مَذَاهِبَ: نفيٌ وَ تَشبيهٌ و إثباتُ بغير تَشبيهٍ:

 فمذهبُ النَّفيِ لا يجوزُ؛ مذهبُ التَّشبيه‌ لا يجوزِ؛ لانَّ اللهَ تَبارك‌ و تعالي‌ لا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ. و السَّبيلُ في‌ الطَّرِيقَةِ الثَّالِثة‌ إثْبَاتٌ بلا تَشْبِيهٍ.[26]

 همچنان‌ كه‌ در برابر ذات‌ أقدس‌ و سعة‌ وجودي‌، و نور عامّ او، از ماهيّات‌ إمكانيّه‌ و أشياء متعيّنه‌، تعبير به‌ سايه‌ شده‌ است‌. و عبارت‌ ظِلّ و ظِلاَل‌ كه‌ در بعضي‌ أخبار طينت‌ وارد شده‌ است‌، مقصود همين‌ ظهور حضرت‌ وي‌ در مظاهر عالم‌ إمكان‌ است‌.

بازگشت به فهرست

انّ الله‌ يمسك‌ الاشياء بأظلّتها؛ مراد از أظلَّه‌، ماهيّات‌ است‌

 صدوق‌ در كتاب‌ «توحيد» با سند متّصل‌ خود از حَمّاد بن‌ عَمروٍ نصيبيّ روايت‌ كرده‌ است‌ كه‌: او گفت‌:

 سَألْتُ جعفَر بن‌ محمّد عليهما السّلام‌ عن‌ التَّوحيد! فقال‌: واحِدٌ، صَمَدٌ، أزَلِيٌ، صَمَدِيٌ، لا ظِلَّ له‌ يُمْسِكُهُ، و هو يُمْسِكُ الاشيَاءَ بِأظِلَّتِها، عارفٌ بالْمَجْهُولِ، معروفٌ عند كُلِّ جاهِلٍ، فَرْدَانِيُّ؛ لا خَلْقُهُ فيهِ، و لا هُوَ فِي‌ خَلْقِهِ ـ الحديث‌.[27]

 مراد از اينكه‌ حضرت‌ حقّ جلِّ و عَلاَ، أظِلَّه‌ و سايه‌ها را گرفته‌ و نگهداشته‌ است‌، معناي‌ قيوميّت‌ اوست‌ نسبت‌ به‌ تعيّنات‌ و ماهيّات‌. و يا به‌ عبارت‌ اصطلاحي‌ ظهور اوست‌ در مظاهر، با تعيّنات‌ ماهويّه‌، و امّا أصل‌ حقيقت‌ حقّ مطلق‌ است‌؛ و در ذات‌ خود مستغرق‌ است‌، و نور محض‌ است‌ كه‌ از شدّت‌ تابندگي‌ هيچ‌ سايه‌اي‌ را توانِ وصول‌ به‌ مقام‌ او نيست‌؛ بلكه‌ نهايتِ طور و مقدار سايه‌، حفظ‌ خود در حدود مقام‌ و درجة‌ سايه‌ بودن‌ است‌.

 دائماً او پادشاه‌ مطلق‌ است  ‌                         در كمال‌ عِزِّ خود مستغرق‌ است‌

 او به‌ سر نايد ز خود آنجا كه‌ اوست                  ‌ كي‌ رسد عقلِ وجود آنجا كه‌ اوست‌

 شاهد بر گفتار ما روايتي‌ است‌ كه‌ از تفسير عليّ بن‌ إبراهيم‌ و تفسير عيّاشي‌ از حضرت‌ باقر عليه‌ السّلام‌ نقل‌ شده‌ است‌ كه‌: در ضمن‌ بيان‌ طينت‌، و كيفيّت‌ سرشت‌ و خلقت‌ أوّليّة‌ انسان‌ مي‌گويد:

 ثُمَّ بَعَثَهُم‌ (أيّ الخلق‌) فِي‌ الظِّلاَلِ، قلتُ: و أيُّ شَيْءٍ الظَّلاَلُ؟!

 قال‌: ألَمْ تَرَ إلي‌ ظِلاَّتِ فِي‌ الشَّمسِ؟! شَي‌ءٌ و ليس‌ بِشَي‌ءٍ ـ الخبر.

 اين‌ ظلّها و سايه‌ها كه‌ انسان‌ در آنها آفريده‌ شده‌ است‌، همان‌ ماهيّات‌، و يا وجودهاي‌ مستعاره‌اي‌ است‌ كه‌ وجود براي‌ آنها بالعرض‌ است‌. و بدين‌ جهت‌ چيزي‌ هست‌، ولي‌ چيزي‌ هست‌؛ همچون‌ سايه‌اي‌ كه‌ در پرتو نور خورشيد پديدار مي‌گردد، بهرة‌ آن‌ از نور خورشيد فقط‌ سايه‌ بودن‌ است‌؛ خورشيد است‌ كه‌ منبع‌ نور و حرارت‌، و كانون‌ درخشندگي‌ و تابش‌ است‌؛ و نور اوست‌ كه‌ همة‌ جهان‌ را فرا گرفته‌ است‌.

 و سايه‌ نور نيست‌؛ و حقيقتش‌ نور نيست‌؛ بلكه‌ ضِدّ نور است‌. امّا در اثر نور پديدار شده‌ است‌.

 و اين‌ آية‌ مباركة‌ قرآن‌ در ايفاء اين‌ مرام‌ و مقصود، بسيار عجيب‌ و قابل‌ تأمّل‌ است‌:

 أَلَمْ تَرَ إِلَي‌ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلِّ وَ لَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً ثُمَّ قَبَضْنَـ'هُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا.[28]

بازگشت به فهرست

دليله‌ آياته‌، و وجود اثباته‌، و معرفته‌ توحيده‌

 و نُهمين‌ روايتي‌ را كه‌ در تذييل‌ 4 بر مكتوب‌ 4 شيخ‌ (ره‌) نقل‌ كرديم‌ و در همين‌ مكتوب‌ هم‌ به‌ آن‌ اشاره‌ شد در رسانيدن‌ اين‌ واقعيّت‌ إعجاز مي‌كند. آنجا كه‌ مولي‌ الموحّدين‌ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ أفضل‌ صلوات‌ المصلّين‌ مي‌فرمايد:

 دَليلُهُ آيَاتُهُ، و وجُودهُ إثبَاتُهُ، و معرفتُهُ توحيدُهُ، و توحيدُهُ تَمييزُه‌ مِن‌ خَلْقِهِ. و حكمُ التَّمييزِ بَيْنُونَةُ صِفَةٍ لا بَيْنُونَةُ عُزْلَةٍ.[29]

 مي‌فرمايد: آيات‌ خدا دليل‌ و رهنماي‌ به‌ وي‌ هستند: و اثبات‌ او نفس‌ وجود، و حاقّ حقيقت‌ او در خارج‌ است‌. و كسي‌ را به‌ معرفتش‌ دسترسي‌ نيست‌، مگر آنكه‌ او را يگانه‌ بداند. و يگانه‌ دانستن‌ او به‌ آن‌ است‌ كه‌ او را از جميع‌ مخلوقاتش‌ جدا كنيم‌؛ و عزّت‌ و عظمت‌ و جلال‌ وي‌ را به‌ گونه‌اي‌ بدانيم‌ كه‌: از يكايك‌ از خلائق‌ برتر است‌. و معناي‌ اين‌ جدائي‌ و تفريق‌ آن‌ نيست‌ كه‌: وجود او را جدا كنيم‌، و واقعيّت‌ وي‌ را منعزل‌ سازيم‌، بلكه‌ مراد آن‌ است‌ كه‌: از صفات‌ مخلوق‌ و كمّ، و كيف‌، و زمان‌، و مكان‌، و ساير أعراض‌، و نواقص‌ ماهيّات‌ إمكانيّه‌ او را جدا كنيم‌. بنابراين‌ او بوُجودهِ و حقيقتِهِ در موجودات‌ هست‌، و با همه‌ هست‌؛ ولي‌ رنگ‌ و آثار و خواصّ آنها را كه‌ اُمور عدميّه‌ هستند؛ و از لوازم‌ ماهيّات‌ مي‌باشند، ندارد.

بازگشت به فهرست

هو الدّالُّ بالدليل‌ عليه‌، و المؤدِّي‌ بالمعرفة‌ إليه‌

 و عجيب‌ اين‌ است‌ كه‌ باز هم‌ در دنبال‌ اين‌ جمله‌ مي‌فرمايد:

 لَيْسَ بِإلَهٍ مَن‌ عُرِفَ بِنَفْسِهِ، هو الدَّالُ بِالدَّليل‌ عليه‌، و الْمُؤدّي‌ بالمعرفة‌ إليه‌.

 يعني‌ شناسائي‌ او به‌ لوازم‌ و خصوصيّات‌ أشياء و ماهيّات‌ و تعيّنات‌ إمكانيّه‌ نيست‌. زيرا وجود او از همة‌ اينها برتر است‌. او داراي‌ إطلاق‌ است‌؛ و اين‌ خصوصيّات‌ حدودي‌ هستند كه‌ حكايت‌ از محدود مي‌نمايند؛ نه‌ از وجود لاحدّ أبدي‌ و أزلي‌ و سرمدي‌ حضرت‌ او، جلّ و عَلاَ.

 بلكه‌ دليل‌ بر شناسائي‌ او خود اوست‌؛ و رسانندة‌ به‌ معرفت‌ او خود اوست‌، كه‌ با حاقّ وجود، بما هو وجودٌ مي‌شناساند. و به‌ واسطة‌ إفَناء و إمحاء بنده‌ در ذات‌ بسيط‌ و واحد، و حقيقت‌ صرفة‌ خود مي‌فهماند كه‌: غير از او در عالم‌ وجود أصالتي‌، و إلهي‌، و معبودي‌، و وجودي‌ نيست‌.

 سَنُرِيهُم‌ ءَايَاتِنِا فِي‌ الاْفَاقِ وَ فِي‌ أَنفُسِهِم‌ حَتَّي‌ يَتَبَيَّنَ لَهُم‌ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَي‌ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ * أَلاَ إِنَّهُمْ فِي‌ مِرْيَةٍ مِن‌ لِقَاءِ رَبِّهِم‌ أَلاَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ.[30]

 حضرت‌ اُستادنا الاكرم‌ آية‌ الله‌ الاعظم‌ علاّمة‌ طباطبائي‌ قدّس‌ الله‌ سرّه‌، در تفسير «الميزان‌» ج‌ 15، ص‌ 103، در آية‌ 25 از سورة‌ 24: نور: يَؤْمَئِذٍ يُوفِّيهُمُ اللَهُ دِينَهُم‌ الْحَقز وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ مطلبي‌ را بيان‌ كرده‌اند كه‌ بر دلالت‌ آيه‌ بر توحيد بالصِّرافه‌، و وحدت‌ شخصيّة‌ ذات‌ حقّ بسيار قوي‌ است‌. ايشان‌ گفته‌اند كه‌: ممكن‌ است‌ دين‌ در اينجا به‌ معناي‌ ملّت‌ و سنّت‌ حيات‌ باشد . و اين‌ معناي‌ عالي‌ است‌ كه‌ مرجعش‌ ظهور حقايق‌ براي‌ انسان‌ در روز قيامت‌ باشد. و در اين‌ صورت‌ با قوله‌: وَ يَعْلَمُونَ أَنز اللَهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِين‌ مناسبتش‌ بيشتر است‌.

 آنگاه‌ فرموده‌اند: وَ الآية‌ من‌ غرر الآيات‌ القرآنيّة‌ تفسّر معني‌ معرفة‌ الله‌. فإنَّ قوله‌: وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، ينبي‌.نَّه‌ تعالي‌ هو الحقّ لا سترة‌ عليه‌ بوجهٍ من‌ الوجوه‌ و لا علي‌ تقدير من‌ التقادير. فهو أبده‌ البديهيّات‌ الّتي‌ لا يتعلّق‌ بها جهل‌، لكنّ البديهيّ ربما يُغفل‌ عنه‌. فالعلم‌ به‌ تعالي‌ هو ارتفاع‌ الغفلة‌ عنه‌ الَّذي‌ ربما يُعبّر عنه‌ بالعلم‌. و هذا هو الّذي‌ يبدو لهم‌ يوم‌ القيامة‌، فيعلمون‌ أنّ الله‌ هو الحقّ المبين‌. و إلي‌ مثله‌ يشير قوله‌ تعالي‌: لَقَدْ كُنتَ فِي‌ غَفْلَةٍ مِن‌ هَذَا فَكَشْفنَا عَنْكَ غَطاءَكَ فَبَصُرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. (آية‌ 22، از سورة‌ 50: ق‌).

 اين‌ بود آنچه‌ در نظر بود كه‌ به‌ طور اختصار از وجود حقّة‌ حقيقيّه‌ و صرفة‌ حضرت‌ حقّ تعالي‌، و معيّت‌ او با جميع‌ موجودات‌ معروض‌ گردد.

بازگشت به فهرست

زيادتي‌ صفت‌ بما هي‌ صفةٌ از ذات‌، در برهان‌، و شهود، و شرع‌

 و امّا راجع‌ به‌ بحث‌ ديگري‌ كه‌ ادامه‌ داشت‌؛ و آن‌ زيادي‌ صفات‌ از ذات‌ أقدس‌ حقّ متعال‌، و يا عينيّت‌ آن‌ بود، آن‌ نيز به‌ طور فشرده‌ و خلاصه‌ به‌ شرح‌ زير تحرير مي‌گردد:

 از آنجا كه‌ وجود بذاته‌ با عدم‌ تناقض‌ دارد؛ و آن‌ را در حاقّ ذات‌ خود، طَرد مي‌كند و مي‌راند؛ بنابراين‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ قبول‌ نمي‌كند كه‌ عدم‌ بر او وارد شود، و بر او حمل‌ گردد. و عليهذا وجود بذاته‌، حقيقت‌ وجوبي‌ دارد؛ و حقيقت‌ وجود بالذات‌ حقيقت‌ واجب‌ الوجودي‌ است‌. و از هر جهت‌ مستجمع‌ جميع‌ صفات‌ كمال‌ كه‌ مرجع‌ آنها اُمور وجوديّه‌ هستند، خواهد بود؛ همچنانكه‌ منزّه‌ است‌ از جميع‌ صفات‌ نقص‌ كه‌ مرجع‌ آنها اُمور عدميّه‌ مي‌باشند.

 و چون‌ مي‌دانيم‌ كه‌: أوّلاً رتبة‌ محمول‌ از رتبة‌ موضوع‌ تأخّر دارد؛ و ثانياً هر مفهومي‌ بالذات‌ از مفهوم‌ ديگر منعزل‌ است‌؛ و به‌ همين‌ جهت‌ هر مفهومي‌ كه‌ بر مصداقي‌ واقع‌ شود بالضَّروره‌ آن‌ را محدود مي‌كند؛ و عكسش‌ اين‌ مي‌شود كه‌: هر مصداق‌ غير محدودي‌ كه‌ عَدَم‌ حدِّ ذاتي‌ آن‌ باشد، وقوع‌ مفهوم‌ بر آن‌، در رتبة‌ متأخّر از آن‌ مي‌باشد؛ فلهذا وجود حضرت‌ واجب‌ كه‌ غير محدود است‌، و صرافت‌ محض‌ را دارد، از هر تعيّن‌ اسمي‌ و وصفي‌، و از هر تقييد مفهومي‌ بالاتر است‌؛ حتّي‌ از اينكه‌ مي‌گوئيم‌: بالاتر است‌، هم‌ بالاتر است‌. زيرا خود اين‌ هم‌ تقييدي‌ است‌.

 بنابراين‌ حقيقتِ وجود واجب‌، از هر تعيّن‌ مفروضي‌، اطلاق‌ دارد، حتّي‌ از همين‌ حكم‌ به‌ اطلاق‌ هم‌. و در اين‌ صورت‌ عينيّتي‌ كه‌ برهان‌، بين‌ ذات‌ حضرت‌ حقّ و صفات‌ وي‌ اثبات‌ مي‌كند؛ فقط‌ از يك‌ جانب‌ خواهد بود. بدين‌ معني‌ كه‌: ذات‌ عين‌ صفات‌ است‌؛ و ليكن‌ صفات‌ عين‌ ذات‌ نيست‌. ذات‌ ثابت‌ است‌ به‌ ذات‌ خود؛ و صفات‌ ثابت‌ مي‌باشند به‌ ذات‌.

 و اين‌ عينيّت‌ يك‌ جانبه‌، از باب‌ عينيّت‌ مطلق‌ است‌ با مقيّد؛ دون‌ العكس‌. فكلّ مطلقٍ مع‌ المقيّد؛ و لا يكون‌ كُلُّ مُقَيَّدٍ مع‌ المطلق‌.

 ما از روايت‌ از چند طريق‌ دليل‌ بر اين‌ مطلب‌ داريم‌:

بازگشت به فهرست

خطبه‌هاي‌ حضرت‌ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌، در زيادي‌ صفات‌ از ذات‌

 أوّل‌، روايات‌ و خطبه‌هائي‌ كه‌ از أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ و ساير امامان‌ وارد شده‌ است‌؛ و در آنها بالصّراحه‌ صفات‌ را از ذات‌ نفي‌ نموده‌اند. مانند خطبة‌ اوّل‌ از «نهج‌ البلاغه‌» كه‌: وَ كَمالُ الاءخلاصِ نفي الصِّفاتِ عنه‌ تا آخر؛ و مانند خطبة‌ وارد از حضرت‌ رضا عليه‌ السّلام‌ در «ارشاد» مفيد و «توحيد» صدوق‌ كه‌:

 جَلَّ عَن‌ أنْ تَحِلَّه‌ الصِّفاتُ. لِشَهَادَةِ العُقُولِ أنَّ كُلَّ مَنْ حَلَّتْهُ الصِّفاتُ مَصْنُوعٌ تا آخر. و ما اين‌ دو خطبه‌ را به‌ شماره‌هاي‌ اوّل‌ و هشتم‌، در تذييل‌ 4 بر مكتوب‌ 4 شيخ‌ (ره‌) آورده‌ايم‌.

 اين‌ خطبة‌ حضرت‌ امام‌ رضا عليه‌ السّلام‌ نزد مأمون‌ است‌ كه‌ با سند متّصل‌ شيخ‌ صدوق‌ روايت‌ مي‌كند؛ و تا مي‌رسد به‌ اين‌ عبارت‌ كه‌ مي‌گويد:

 وَ مَن‌ قَالَ: حَتَّي‌ مَ؟ فَقزد غَيَّاهُ؛ وَ مَن‌ غَيَّاهُ فَقَد غَايَاهُ؛ و من‌ غَايَاه‌ فَقَد جَزَّأهُ؛ وَ مَن‌ جَزَّأهُ فَقَد وَصَفَهُ؛ وَ من‌ وَصَفَهَ فَقَد ألْحَدَ فِيهِ.

 لا يَتَغَيَّرُ اللهُ بِانْغِيَارِ المخلوقِ، كما لا يَتَحَدَّد بتحديد المحدود.

 أَحدٌ لا بتَأْويلِ عَدَدٍ. ظاهرٌ لا بِتأوْيلِ الْمُبَاشَرَة‌، مُتَجَّلٍّ لا باستهلالِ رَؤيةٍ؛ باطنٌ لا بمُزايَلَة‌؛ مُبَائنٌ لا بِمَسَافَةٍ؛ قريبٌ لا بِمُدَانَاةٍ. تا آخر خطبه‌.[31]

 و صدوق‌ با سند متّصل‌ خود روايت‌ كرده‌ است‌ از حضرت‌ صادق‌، از پدرش‌ از جدّش‌ عليهم‌ السّلام‌ كه‌ چون‌ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ براي‌ بار دوّم‌ مردم‌ را براي‌ جنگ‌ با معاويه‌ برانگيخت‌، چون‌ مردم‌ مجتمع‌ شدند، به‌ خطبه‌ برخاست‌ و گفت‌: الحمد لله‌ الواحد الاحد الصَّمد المتفرّد الّذي‌ لا من‌ شي‌ء كان‌، و لا من‌ شي‌ء خلق‌ ما كان‌. قدرته‌ بان‌ بها الاشياء، و بانت‌ الاشياء منه‌. فليست‌ له‌ صفة‌ تنال‌، و لا حدٌ يضرب‌ له‌ الامثال‌. كَلَّ دون‌ صفاته‌ تعبير اللغات‌، و ضلَّ هنالك‌ تصاريف‌ الصفات‌. تا آخر خطبه‌ كه‌ از نفايس‌ خطب‌ است‌.[32]

 و نيز صدوق‌ با سند متّصل‌ خود روايت‌ مي‌كند از فتح‌ بن‌ يزيد جرجاني‌ كه‌ حضرت‌ امام‌ رضا عليه‌ السّلام‌ در جواب‌ نامة‌ او كه‌ از توحيد پرسيده‌ بود، به‌ خطّ خود نوشتند: بسم‌ الله‌ الرّحمن‌ الرّحيم‌. الحمد لله‌ المُلْهِم‌ عبادَه‌ الحَمد تا مي‌رسد بدين‌ فقره‌ كه‌: الممتنع‌ من‌ الصّفات‌ ذاته‌؛ و تا مي‌رسد به‌ اين‌ عبارات‌ كه‌: أوّل‌ الدين‌ معرفته‌، و كمال‌ المعرفة‌ توحيده‌، و كمال‌ التوحيد نفي‌ الصفات‌ عنه‌، لشهادة‌ كل‌ صفة‌ أنّها غير الموصوف‌ و شهادة‌ الموصوف‌ أنّه‌ غير الصفة‌ و شهادتهما جميعاً علي‌ أنفسهما بالبَيْنة‌ الممتنع‌ منها الازل‌. فمن‌ وصف‌ الله‌ فقد حدّه‌، و من‌ حدّه‌ فقد عدّه‌ و من‌ عدّه‌ فقد أبطل‌ أزله‌. و من‌ قال‌: كيف‌؟ فقد استوصفه‌ تا آخر نامة‌ مبارك‌ كه‌ آن‌ هم‌ از نفايس‌ نامه‌هاست‌.[33]

 و روي‌ بياني‌ كه‌ در معناي‌ مفهوم‌ و انعزال‌ آن‌ از عدم‌ محدوديّت‌ نموديم‌، معلوم‌ است‌ كه‌: مراد از نفي‌ صفات‌ از ذات‌، مطلق‌ صفات‌ است‌؛ نه‌ آنكه‌ بعضي‌ به‌ صفات‌ زائده‌ بر ذات‌ حمل‌ كرده‌اند.

 اين‌ حمل‌، شاهد است‌. و اصولاً خود صفت‌، و اصل‌ صفت‌، با مفهوم‌ آن‌ زائد است‌.

 و اين‌ گونه‌ خطب‌ و روايات‌ تفسير و بيان‌ مي‌نمايد اخبار ديگري‌ را كه‌ در اين‌ باره‌ وارد شده‌ است‌، و مي‌فهماند كه‌: آنچه‌ نفي‌ شده‌ است‌، تنها صفات‌ فعل‌ و حدوث‌ نيست‌؛ بلكه‌ اصل‌ صفت‌ مي‌باشد.

 مانند خطبه‌اي‌ كه‌ أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ در بيان‌ و كيفيّت‌ انتقال‌ رسول‌ خدا صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌ از زمان‌ حضرت‌ ادم‌ تا زمان‌ ميلادشان‌ ايراد كرده‌اند. و در اين‌ خطبه‌ آمده‌ است‌ كه‌:

 فَسُبحانَكَ مَلاتَ كُلَّ شَي‌ءٍ؛ و باينتَ كُلَّ شَي‌ءٍ؛ فأنتَ الَّذي‌ لا يَفْقِدُكَ شَيْءٌ؛ و أَنت‌ الفعَّالُ لما تشاءُ. تباركتَ يا مَن‌ كُلُّ مُدْرَكٍ مِن‌ خَلْقِهِ؛ و كُلُّ مَحْدُودٍ من‌ صُنعِه‌. أنتَ الَّذي‌ لا تَسْتَغني‌ عنك‌ المكانُ؛ و لا نَعْرِفُكَ إلاَّ بانفرادِكَ الوحدانيَّةَ و القدرَة‌.[34]

 و در كلمات‌ و خطب‌ أميرالمؤمنين‌ و حضرت‌ امام‌ رضا و سائر أئمة‌ طاهرين‌ عليهم‌ السّلام‌ نظير اين‌ عبارات‌ بسيار است‌. و معلوم‌ است‌ كه‌ خود صفت‌، تحديد است‌؛ و نفس‌ مفهوم‌، مُدرَك‌ است‌.

 در «توحيد» صدوق‌ آمده‌ است‌ كه‌: عبدالاعلي‌ از حضرت‌ صادق‌ عليه‌ السّلام‌ روايت‌ كرده‌ است‌ كه‌:

 تُسَمَّي‌ بأسمائه‌؛ فهو غير أسمائه‌، و الاسماء غيره‌، و المَوْصُوف‌ غيرُ الوَصْفِ. تا آخر حديث‌.[35]

بازگشت به فهرست

روايت‌ وارده‌ بر مخلوقيّت‌ صفات‌

 و مي‌دانيم‌ كه‌: اسم‌ همان‌ صفت‌ است‌؛ و مراد از غيريّت‌ اسماء با ذات‌، الفاظ‌ أسماء نيست‌ بلكه‌ غيريّت‌ مصداقي‌ است‌. و اين‌ مطلب‌ در كمال‌ وضوح‌ است‌.

 دوّم‌ رواياتي‌ است‌ كه‌ دلالت‌ دارد بر آنكه‌: خداوند تعالي‌ أسماء خود را خلق‌ فرمود؛ همچون‌ روايتي‌ را كه‌ شيخ‌ كُليني‌ و صدوق‌ با سند متّصل‌ خود از ابراهيم‌ بن‌ عمر از حضرت‌ صادق‌ عليه‌ السّلام‌ روايت‌ نموده‌اند كه‌:

 قال‌: إنَّ الله‌ تبارك‌ و تعالي‌ خَلَقَ اسماً بالحروفِ غَيْرَ مُتَصوِّتٍ؛ و باللَّفظِ غيرَ مُنْطِقٍ؛ و بالشَّخصِ غيرَ مُجَسَّدٍ؛ و بالتَّشبيه‌ غيرَ مَوصوفٍ؛ و باللَّونِ غيرَ مَصبوغٍ؛ مَنفِيُّ عنه‌ الاقطَارُ؛ مُبَعدٌ عنه‌ الحُدودُ؛ محجوبٌ عنه‌ حسُّ كلَّ مُتَوَّهِمٍ؛ مُتْسَتتَرٌ غيرُ مَسْتُورٍ.

 فَجَعله‌ كَلِمَةً تَامَّةً عَلَي‌ أربعَةِ أجزاءٍ مَعاً لَيس‌ منها واحدٌ قبل‌ الآخر.

 فأظْهَر منها ثلاَثَةَ أسْمَاءٍ لِفَاقَةِ الْخَلقِ إليها؛ وَ حَجَبَ منها وَاحِداً؛ و هو الاسمُ المَكْنُونُ المَخْزُونُ. فهذه‌ الاسماُ الَّتي‌ ظَهَرَتْ، فالظَّاهِرُ هُو اللهُ تَبارَكَ و تعالي‌.

 وَ سَخَّرَ سُبحانه‌ لكُلِّ اسمٍ من‌ هذه‌ الاسماء أرْبَعَةَ أركانٍ، فَذلك‌ اثناء عَشَرَ رُكْناً.

 ثُمَّ خَلَقَ لِكُلِّ رُكنٍ منها ثلاثينَ اسماً فعَلاَ مَنْسُوباً إليها. فهو الرّحمن‌، الرّحيم‌، المَلِكُ، القُدُّوسُ، الخالقُ، البَارِي‌ُ، المُصَوِّرُ، الحيُّ، القيَّومُ، لا تأخذُه‌ سِنَةٌ و لا نَوْمٌ، العليمُ، الخبيرُ، السَّميعُ، البصيرُ، الحكيمُ، العزيزُ، الجبَّارُ، المُتَكَبِّرُ، العليُّ، العظيمُ، المقتدرُ، القادرُ، السَّلاَمُ، المؤمنُ، المهيمنُ، (الباري‌) المُنشي‌، البديعُ، الرَّفيعُ، الجليلُ، الكريمُ، الرَّازقُ، المحيي‌، المميتُ، الباعثُ، الوارثُ.

 فهذه‌ الاسماء و ما كان‌ من‌ الاسماء الحُسنَي‌ حتَّي‌ تَتِمّ ثَلاَثِمِائةٍ و ستّينَ اسماً؛ فهِيَ نِسبَةٌ لِهَذِهِ الاسماءِ الثَّلاَثَة‌.

 و هذه‌ الاسماءُ الثَّلاَثَةُ أركانُ و حُجُبُ الاسم‌ الواحِد المكنونِ المخزونِ بهذه‌ الاسماء الثَّلاثة‌. و ذلك‌ قَوْلُهُ تَعَالَي‌:

 قُلِ ادْعُوا اللَهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الاْسْمَاءُ الْحُسْنَي‌. [36][37]

 و اين‌ روايت‌ مباركه‌ در دلالتش‌ بر تأخّر أسماء از مقام‌ إطلاق‌ ذات‌، از آفتاب‌ روشن‌تر است‌؛ و علاوه‌ بر نفاست‌ مضامينش‌ دلالت‌ بر اصول‌ مقداري‌ از اسماء و كيفيّت‌ تنزّل‌ اسمي‌ از اسمي‌ و بر پيدايش‌ عالم‌ خلق‌ از آنها دارد. و استادنا الاعظم‌ علاّمة‌ طباطبائي‌ قدّس‌ الله‌ نفسه‌ در «تفسير الميزان‌» در ذيل‌ آية‌ يكصد و هشتادم‌ از سورة‌ أعراف‌ آن‌ را شرح‌ فرموده‌اند. [38]

بازگشت به فهرست

أئمّه‌ عليهم‌ السّلام‌ أسماء خدا هستند، و اسم‌ صفت‌ است‌، و زياده‌ بر ذات‌

 دليل‌ سوّم‌ روايات‌ بسياري‌ است‌ كه‌ دلالت‌ دارند بر آنكه‌: ائمّه‌ عليهم‌ السّلام‌ تنها أسماء حسناي‌ خداوند هستند. مانند قوله‌ عليه‌ السّلام‌: نَحْنُ وَ اللهُ الاسماءُ الحُسني‌.

 و در اين‌ باره‌ رواياتي‌ است‌، دالّه‌ بر آنكه‌ ايشان‌ صفات‌ حضرت‌ خداوند، و نور او، و چشم‌ او، و گوش‌ او، و هر چيزي‌ كه‌ در اين‌ مجري‌ واقع‌ است‌ مي‌باشند.[39]

 و معلوم‌ است‌ كه‌ امامان‌ عليهم‌ السّلام‌ از ذات‌ حقّ متعال‌ تأخّر دارند؛ و مراد از اسماء و صفات‌، مقامات‌ رسول‌ خدا صلّي‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم‌: و آل‌ طيّبين‌ و طاهرين‌ وي‌ هستند. و بنابراين‌ أسماء و صفات‌، از مقام‌ ذات‌ تأخّر دارند.

بازگشت به فهرست

الله‌ اكبر، يعني‌ اكبر من‌ أن‌ يُوصَف‌

 دليل‌ چهارم‌: معني‌ و مفاد تكبير است‌ كه‌ از شعائر اسلام‌، و با فضليت‌ترين‌ ذكري‌ است‌ كه‌ در اسلام‌ آمده‌؛ و به‌ مفهوم‌ اللهُ اكبر اين‌ شريعت‌ از ساير اديان‌ برتري‌ جسته‌ است‌.

 دو روايت‌ وارد است‌ كه‌ معناي‌ اللهُ اكبر، اللهُ اكبرُ مِن‌ كُلِّ شيْء نيست‌ بلكه‌ اللهُ أكبَرُ مِن‌ أن‌ يُوصَف‌ است‌. و هر دوي‌ اين‌ روايت‌ها از حضرت‌ صادق‌ عليه‌ السّلام‌ است‌، و كليني‌ در «كافي‌»؛ و صدوق‌ در «معاني‌ الاخبار» روايت‌ نموده‌اند.

 يكي‌ زا آنها اين‌ است‌ كه‌: عن‌ أبي‌ عبدالله‌ عليه‌ السّلام‌، قالَ: قالَ رَجُلٌ عِندَه‌: اللهُ أكْبَرُ. فقال‌: اللهُ أكبَرُ مِن‌ أيِّ شَيْءٍ؟! فقال‌: من‌ كُلِّ شَيْءٍ. فقال‌ أبو عبدالله‌: حَدَّدَتَهُ! فقال‌ الرَّجُل‌: كيف‌ أقُول‌؟! قالَ: قُلْ: اللهُ أكْبَرُ مِنْ أَن‌ يُوصَفَ.[40]

 و دوّمي‌ از آنها اين‌ است‌ كه‌: قال‌ أبو عبدالله‌ عليه‌ السّلام‌: أيُّ شي‌ءٍ اللهُ أكبرُ؟

 فقلتُ: [41] اللهُ اكبر من‌ كُلِّ شَي‌ءٍ. فقال‌: و كان‌ ثَمَّ شَي‌ءٌ فيكونُ أكبَرَ مِنهُ؟! فقلتُ: وَ مَا هُوَ؟! قال‌: اللهُ اكْبَرُ مِنْ أنْ يُوصَفَ.[42]

بازگشت به فهرست

دنباله متن

الصفحة الاولي للموقع فهرس الكتب الفهرس الموضوعي الفحص

پاورقي


[1] در «مصباح‌ الانس‌ بين‌ المعقول‌ و المشهود» كه‌ شرح‌ بر «مفتاح‌ الغيب‌ و الوجود» صدرالدّين‌ قونوي‌ است‌، ص‌ 62 محمّد بن‌ حمزة‌ فناري‌ گويد: و من‌ لم‌ يذق‌ هذا المشهد لم‌ يعرف‌ سرّ قوله‌ تعالي‌: وَ مَا رَمِيتَ إِذْ رَمِيتَ وَ لَكنَّ اللَهَ رَمَي‌، و لا سرّ قوله‌ تعالي‌: إِنَّ الَّذِينَ يُبَايعُونَكَ ـ الخ‌، و لا سرَّ قوله‌ عليه‌ السّلام‌: ان‌ الله‌ قال‌ علي‌ لسان‌ عبده‌: سمع‌ الله‌ لمن‌ حمده‌، و لا سرّ قوله‌: كنت‌ سمعه‌ و بصره‌ ـ الحديث‌، و لا سرّ قوله‌ الّذي‌ دون‌ هذا كلّه‌: قَاتِلُوهُم‌ يُعَذِّبُهُم‌ اللَهُ بِأَيْدِيكُم‌، و لا يعرف‌ من‌ أيّ وجهٍ يصحّ نسبة‌ الافعال‌ إلي‌ الحقّ من‌ حيث‌ أصالتها و من‌ حيث‌ أحديّة‌ جمعها، و من‌ أيّ وجهٍ يصحّ نسبتها إليه‌، و إن‌ تعدّدت‌. هذا ما قاله‌ (ره‌).

[2] آية‌ 35، از سورة‌ 24: نور.

[3] آية‌ 107، از سورة‌ 2: بقره‌.

[4] آية‌ 26 و 27، از سورة‌ 3: آل‌ عمران‌.

[5] آية‌ 85، از سورة‌ 43: زخرف‌.

[6] آية‌ 111، از سورة‌ 17: إسراء.

[7] آية‌ 13، از سورة‌ 6: انعام‌.

[8] آية‌ 38 و 39، از سورة‌ 44: الدّخان‌.

[9] آية‌ 16، از سورة‌ 40: غافر.

[10] اين‌ غزل‌ در «ديوان‌ حافظ‌» شيرازي‌، قطع‌ بغلي‌ كه‌ به‌ خطّ جواد شريفي‌، و به‌ سرماية‌ شركت‌ تضامني‌ محمد حسن‌ علمي‌ و شركاء او، به‌ طبع‌ رسيده‌ است‌ در ص‌ 53 مي‌باشد. و در بسياري‌ از نسخ‌ ديگر حافظ‌ نيست‌.

[11] آية‌ 70، از سورة‌ 28: قصص‌. اين‌ عالم‌، دار تكليف‌ است‌، يعني‌ تشريعاً وامر و نواهي‌ از جانب‌ خداوند مي‌رسد، و چون‌ مردم‌ در حجاب‌ هستند بجا آوردن‌ آنها براي‌ آنها مشكل‌ است‌ و كلفت‌ دارد. و به‌ همين‌ جهت‌ اينجا را خانة‌ تكليف‌ مي‌گويند. و ليكن‌ آيا اراده‌ و اختيار هم‌ همين‌ طور است‌، يعني‌ در خصوص‌ اين‌ عالم‌ است‌، و در آن‌ عالم‌ انسان‌ اختيار و اراده‌اي‌ ندارد؟ ظاهراً در اين‌ مسألة‌ بين‌ دو عالم‌ تفاوتي‌ نيست‌، و مردم‌ در هر دو عالم‌ داراي‌ اراده‌ و اختيارند، و عنوان‌ مَا تَشَاؤنَ إِلاَّ أَن‌ يَشَاءَ اللَهَ در هر دو جا صادق‌ است‌؛ غاية‌ الامر انسان‌ محجوب‌ در اين‌ عالم‌، خود را در اراده‌ و اختيار مستقلّ مي‌بيند، و در آنجا اراده‌اش‌ را اختيار حقّ مي‌نگرد. در هر دو عالم‌ اراده‌، ارادة‌ حقّ است‌؛ اينجا غير مكشوف‌، و در آنجا مكشوف‌ است‌.

[12] «توحيد صدوق‌» ص‌ 56، باب‌ التوحيد و نفي‌ التشبيه‌، حديث‌ 14.

[13] كتاب‌ «التوحيد»، ص‌ 60 تا ص‌ 62، حديث‌ 18.

[14] كتاب‌ «التوحيد»، ص‌ 69 تا ص‌ 70 حديث‌ 26.

[15] «توحيد» صدوق‌، ص‌ 72 و ص‌ 73، حديث‌ 27.

[16] «توحيد» صدوق‌، ص‌ 77 تا 79، حديث‌ 34.

[17] «توحيد» صدوق‌، ص‌ 79 تا 80، حديث‌ 35.

[18] «توحيد» صدوق‌، ص‌ 88 تا 90، حديث‌ شمارة‌ 2؛ و در «بحار الانوار»، از طبع‌ حروفي‌، ج‌ 3 ص‌ 221 تا ص‌ 223 در شمارة‌ 12 آورده‌ است‌.

[19] اين‌ كلمات‌ همگي‌ از أميرالمؤمنين‌ عليه‌ السّلام‌ است‌ كه‌ در «توحيد» صدوق‌ و غير آن‌ آمده‌ است‌، و ما آنها را در ضمن‌ مطالب‌ سابق‌ در تذييلات‌ آورده‌ايم‌. و مرحوم‌ حكيم‌ حاج‌ مولي‌ هادي‌ سبزواري‌ رضوان‌ الله‌ عليه‌ در منظومه‌» خود، طبع‌ ناصري‌ در باب‌ كيفيّت‌ تقوّم‌ معلول‌ به‌ علّت‌ در حاشية‌ ص‌ 66 ذكر فرموده‌ است‌.

[20] آية‌ 7، از سورة‌ 58: مجادله‌.

[21] «توحيد» صدوق‌، باب‌ نفي‌ المكان‌ والزمان‌ والحركة‌ عنه‌ تعالي‌. ص‌ 178 و ص‌ 179. و مرحوم‌ فيض‌ در «وافي‌» طبع‌ اصفهان‌، ج‌ 1، ص‌ 403، و مرحوم‌ مجلسي‌ در «بحار الانوار»، طبع‌ حروفي‌، ج‌ 3، ص‌ 327 از كتاب‌ «توحيد» صدوق‌ روايت‌ كرده‌اند.

[22] مضمون‌ اين‌ حديث‌ را در «توحيد» صدوق‌، باب‌ انّه‌ تبارك‌ و تعالي‌ شي‌ء، ص‌ 105 و ص‌ 106، در دو حديث‌ مسند و مرفوع‌، به‌ شماره‌هاي‌ 4 و 5 روايت‌ نموده‌ است‌.

[23] آية‌ 43، از سورة‌ 17: إسراء.

[24] «توحيد» صدوق‌، باب‌ أنّه‌ تبارك‌ و تعالي‌ شي‌ء ص‌ 104، حديث‌ شماره‌ 2.

[25] آية‌ 19، از سورة‌ 6: انعام‌.

[26] «توحيد» صدوق‌، ص‌ 107، حديث‌ شمارة‌ 8.

[27] «توحيد» صدوق‌، باب‌ التوحيد و نفي‌ التشبيه‌، ص‌ 57، حديث‌ شمارة‌ 15.

[28] آية‌ 45 و 46، از سورة‌ 35: فرقان‌.

[29] «احتجاج‌» شيخ‌ طبرسي‌ (ره‌)، ج‌ 1، ص‌ 299.

[30] آية‌ 53 و 54، از سورة‌ 41: فصّلت‌.

[31] «توحيد» صدوق‌، باب‌ التوحيد و نفي‌ التشبيه‌، ص‌ 34 تا ص‌ 41، حديث‌ شمارة‌ 2.

[32] «توحيد» صدوق‌، ص‌ 41 و ص‌ 42؛ و «بحار الانوار»، طبع‌ حروفي‌، ج‌ 4، ص‌ 269، از «توحيد» صدوق‌، وليكن‌ در اينجا به‌ جاي‌ تعبير اللّغات‌، تحبير اللغات‌ ضبط‌ نموده‌ است‌.

[33] «توحيد» صدوق‌، ص‌ 56 و ص‌ 57، و در «بحار الانوار» ج‌ 4، ص‌ 284 و ص‌ 285 از «توحيد» صدوق‌، روايت‌ نموده‌ است‌.

[34] «اثبات‌ الوصيّة‌» مسعودي‌، طبع‌ سنگي‌ سنة‌ 1318، ص‌ 96 و أوّل‌ خطبه‌ بدين عبارت است: الحمد الله الّذي توحّد بصنع الأشياء؛ و فطر أجناس البرايا علي غير أهلٍ و أصلٍ ولا مثالٍ.‌

[35] «توحيد» صدوق‌، باب‌ أسماء الله‌ تعالي‌ ص‌ 192، حديث‌ شمارة‌ 6.

[36] آية‌ 110، از سورة‌ 17: اسراء.

[37] «اصول‌ كافي‌»، طبع‌ حروفي‌، ج‌ 1، ص‌ 112 باب‌ حدوث‌ الاسماء حديث‌ اوّل‌. و «توحيد» صدوق‌، ص‌ 190 و ص‌ 191، باب‌ أسماء الله‌ تعالي‌، حديث‌ سوّم‌؛ و در «توحيد» صدوق‌، و هو عزّوجلّ بالحروف‌ غير مَنعوت‌ ضبط‌ نموده‌ است‌. و در «بحار الانوار»، باب‌ المغايرة‌ بين‌ الاسم‌ و المعني‌ گويد: و في‌ نسخة‌ (ب‌) و (و) فالظّاهر هو الله‌، و تبارك‌، و سبحان‌، ضبط‌ كرده‌ است‌. و اين‌ روايت‌ را نيز مرحوم‌ فيض‌ در «وافي‌»، از كافي‌ روايت‌ كرده‌ اسن‌، طبع‌ اصفهان‌ حروفي‌، ج‌ 1، ص‌ 463 و ص‌ 464 باب‌ 45، حديث‌ شمارة‌ اوّل‌.

[38] «الميزان‌ في‌ تفسير القرآن‌»، ج‌ 8، ص‌ 380 تا ص‌ 385. و از جمله‌ در ص‌ 380 و ص‌ 381 اين‌ طور شرح‌ نموده‌اند كه‌: أقول‌: قوله‌ عليه‌ السّلام‌: انّ الله‌ تبارك‌ و تعالي‌ خلق‌ أسماً بالحروف‌ غير متصوّف‌ إلخ‌. هذه‌ الصّفات‌ المعدودة‌ صريحة‌ في‌ أن‌ المراد بهذا الاسم‌ ليس‌ هو اللّفظ‌، و لا معني‌ يدلّ عليه‌ اللّفظ‌ من‌ حيث‌ انّه‌ مفهوم‌ فإنّ اللفظ‌ و المفهوم‌ الذهني‌ الذي‌ يدلّ عليه‌، لا معني‌ لاتّصافه‌ بالاوصاف‌ الّتي‌ وصفه‌ بها و هو ظاهر و كذا يأبي‌ عليه‌ ما ذكره‌ في‌ الرّواية‌ بعد ذلك‌. فليس‌ المراد بالاسم‌ إلاّ المصداق‌ المطابق‌ للفظ‌ لو كان‌ هناك‌ لفظ‌. و من‌ المعلوم‌ أنّ الاسم‌ بهذا المعني‌ ـ و خاصّة‌ بالنّظر إلي‌ تجزّ به‌ بمثل‌: الله‌، و تبارك‌، و تعالي‌ ـ ليس‌ إلاّ الذات‌ المتعالية‌، أو هو قائم‌ بها غير خارج‌ عنها البتة‌. فنسبة‌ الخلق‌ إلي‌ هذا الاسم‌ في‌ قوله‌: خلق‌ اسماً يكشف‌ عن‌ كون‌ المراد بالخلق‌ غير المعني‌ المتعارف‌ منه‌، و أنّ المراد به‌ ظهور الذات‌ المتعالية‌ ظهوراً ينشأ به‌ اسم‌ من‌ الاسماء. و حينئذٍ ينطبق‌ الخير علي‌ ما تقدّم‌ بيانه‌ أنّ الاسماء مترتّبة‌ فيما بينها و بعضها واسطة‌ لثبوت‌ بعض‌، و نتتهي‌ بالآخرة‌ الي‌ اسم‌ تعيّنها عين‌ عدم‌ التعيّن‌، و تقيّد الذات‌ المتعالية‌ به‌ عين‌ عدم‌ تقيدها بقيدٍ. انتهي‌.

[39] در «تفسير الميزان‌» ج‌ 8، ص‌ 384، بعضي‌ از اين‌ روايات‌ را ذكر نموده‌ است‌، و ما عين‌ عبارت‌ ايشان‌ را در اينجا مي‌آوريم‌؛ و في‌ الكافي‌ باسناده‌ إلي‌ معاوية‌ بن‌ عمّاًر عن‌ أبيعبدالله‌ عليه‌ السّلام‌ في‌ قوله‌ عزّوجلّ: و لله‌ الاسماء الحسني‌ فادعوه‌ بها. قال‌: نحن‌ والله‌ الاسماء الحسني‌ الّتي‌ لا يقبل‌ الله‌ من‌ العباد إلاّ بمعرفتنا. أقول‌: و رواه‌ العيّاشي‌ عنه‌ عليه‌ السّلام‌. و فيه‌ أخذ الاسم‌ بمعني‌ ما دلّ علي‌ الشّي‌ء سواء كان‌ لفظاً أو غيره‌. و عليه‌ فالانبياء و الاوصياء عليهم‌ السّلام‌ أسماءٌ دالّة‌ عليه‌ تعالي‌ وسائط‌ بينه‌ و بين‌ خلقه‌، و لانّهم‌ في‌ العبوديّة‌ بحيث‌ ليس‌ لهم‌ إلاّ الله‌ سبحانه‌ فهم‌ المظهرون‌ لاسمائه‌ و صفاته‌ تعالي‌.

 و في‌ الكافي‌ باسناده‌ عن‌ عبدالله‌ بن‌ سنان‌ قال‌: سئلتُ أبا عبدالله‌ عليه‌ السّلام‌ عن‌ قول‌ الله‌ عزّوجلّ: و ممّن‌ خلقنا أمَّة‌ يهدون‌ بالحقّ و به‌ يعدلون‌، قال‌: هم‌ الائمّة‌. أقول‌: و رواه‌ العيّاشي‌ عن‌ حمران‌ عنه‌ عليه‌ السّلام‌ قال‌: و قال‌ محمّد بن‌ عجلان‌ عنه‌ عليه‌ السّلام‌: نحن‌ هم‌! انتهي‌ كلام‌ العلاّمة‌ قدس‌ الله‌ سرّه‌.

[40] «اصول‌ كافي‌»، طبع‌ حروفي‌ حيدري‌، ج‌ 1، ص‌ 117 حديث‌ 8، و «معاني‌ الاخبار»، ص‌ 11 و ص‌ 12 جديث‌ شمارة‌ 2. و فيض‌ در «وافي‌»، طبع‌ حروفي‌ ج‌ 1، ص‌ 475 از «كافي‌» روايت‌ كرده‌ است‌ شمارة‌ 8 ـ 386.

[41] مراد از گوينده‌، جميع‌ بن‌ عُمَير راوي‌ روايت‌ است‌.

[42] «اصول‌ كافي‌»، ج‌ 1، ص‌ 118 حديث‌ 9، و «معاني‌ الاخبار» ص‌ 11 حديث‌ 1، و فيض‌ در «وافي‌» طبع‌ حروفي‌، ج‌ 1، ص‌ 475 از «كافي‌» روايت‌ نموده‌ است‌. شمارة‌ 387ـ9.

بازگشت به فهرست

دنباله متن

الصفحة الاولي للموقع فهرس الكتب الفهرس الموضوعي الفحص

 

.

معرفي و راهنما

كليه حقوق، محفوظ و متعلق به موسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلام است.
info@maarefislam.com